Šildymas, šaldymas ir oro kondicionavimas

Daikra Engineering atlieka šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos sistemų parinkimo, projektavimo, montavimo, pajungimo ir paleidimo – derinimo darbus.
Įmonė taip pat atlieka profilaktinį įrangos ir sistemų aptarnavimą, remontuoja ir šalina gedimus, taip pat, esant poreikiui – rekonstruoja, atnaujina.
Darbai gali būti atliekami ir atskirais etapais. Dirbama su savo arba užsakovo įrankiais ir medžiagomis.
Atliekami darbai atitinka visus priešgaisrinius, saugos ir sveikatos, elektrosaugos, kokybės, higienos, aplinkosaugos bei profesinės etikos standartus.